بولتن اقتصادی
1399/08/12
20:14
مقصر ریزش بورس کیست؟ 🔹رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: در ریزش‌های اخیر بورس، چند میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد احساس زیان جدی کردند. این به دلیل ضعف مدی...

مقصر ریزش بورس کیست؟🔹رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: در ریزش‌های اخیر بورس، چند میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد احساس زیان جدی کردند. این به دلیل ضعف مدیریت بازار سرمایه و ضعف مدیریت وزارت اقتصاد اتفاق افتاده است.

انتهای خبر

0
0