ایبنا
1400/01/15
15:18
📌بانک مرکزی: 🔸‏جلسه گروه ۲۴ فردا با حضور روسای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو به ریاست دکتر هم...

📌 بانک مرکزی:🔸جلسه گروه ۲۴ فردا با حضور روسای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو به ریاست دکتر همتی برگزار می‌شود.🔹بررسی شرایط اقتصاد جهانی، کمک به روند بهبود اقتصادی کشورهای در حال توسعه پس از پاندمی و همکاری بین اعضا از موضوعات این نشست است.

انتهای خبر

0
0