بورس۲۴
1399/08/18
14:40
کیمیدارو آمپول رانیتیدین صادر می کند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کیمیدارو از صادرات آمپول رانیتیدین به کشور افغانستان خبر داد. هم چنین اعلام داشت ۱۰۰ هزار عدد آمپول در شرف صادرات می باشد.


انتهای خبر

0
0