بتاسهم
1400/04/13
04:13
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: از فردا در شهرهای قرمز فقط مشاغل گروه یک اجازه فعالیت دارند تردد از/به شهرهای قرمز ممنوع است./ ایسنا

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:


از فردا در شهرهای قرمز فقط مشاغل گروه یک اجازه فعالیت دارند


تردد از/به شهرهای قرمز ممنوع است./ ایسناانتهای خبر

0
0