سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1401/01/10
09:20
سدور هر منفی پولبک به خط گردن خواهد بود و 730 هدف سهم است در کوتاه مدت

سدور هر منفی پولبک به خط گردن خواهد بود و ۷۳۰ هدف سهم است در کوتاه مدت


انتهای خبر

0
0