اقتصاد آنلاین
1399/11/14
13:03
📌۱۵ بهمن ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور: 🔹فردا، ۱۵ بهمن ماه آخرین مهلت ارا...

📌۱۵ بهمن ماه آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزودهمعاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:


🔹فردا، ۱۵ بهمن ماه آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۳۹۹ است.
انتهای خبر

0
0