کدال۳۶۰
1401/06/02
14:24
#سکرما #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت گروه صنایع سیمان کرمان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 522,885 می...

#سکرما


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت گروه صنایع سیمان کرمان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۵۲۲,۸۸۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۰٪ افزایش داشته است.▪️«سکرما» با سرمایه ثبت شده ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۳,۸۴۰,۰۴۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۴:۲۵:۳۵ (۹۲۸۴۷۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0