اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/10/08
09:03
❇️ رشد ۷۴ درصدی فروش "#فاراک" ☑ شرکت ماشین سازی اراک از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ۹۹ در مجموع مبلغ ۷۳۶ میلیارد و ۹۶۲ میلیون ریال فروش داشته ک...

❇️ رشد ۷۴ درصدی فروش "#فاراک"
☑ شرکت ماشین سازی اراک از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ۹۹ در مجموع مبلغ ۷۳۶ میلیارد و ۹۶۲ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۷۴ درصدی را تجربه کرده است.به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت ماشین سازی اراک گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه را منتشر کرد. میزان فروش ماهیانه شرکت ماشین سازی اراک در آذر ماه امسال ۴۱۴ میلیارد و ۱۹۱ میلیون ریال بوده که نسبت به آبان ماه ۹۹ افزایش ۱۲۹ درصدی داشته است. مقایسه فروش "فاراک" در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۱۳۷ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی این شرکت در آذر ماه امسال مربوط به قراردادهای دیگ بخار به مبلغ ۲۲۸ میلیارد و ۷۴۱ میلیون ریال بوده است. شرکت ماشین سازی اراک از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۷۳۶ میلیارد و ۹۶۲ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۷۴ درصدی را تجربه کرده است.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع

انتهای خبر

0
0