کدال۳۶۰
1399/11/12
10:59
#وپاسار آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت بانک پاسارگاد 1399-11-12 10:59:46 (718347) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#وپاسار


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت بانک پاسارگاد۱۳۹۹-۱۱-۱۲ ۱۰:۵۹:۴۶ (۷۱۸۳۴۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0