کدال۳۶۰
1399/11/14
16:09
#سبهان #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود برای سال مالی منتهی به 1399/12/3- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت سی...

#سبهان


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت سیمان بهبهانشرح رویداد:


باتوجه به روند عملیات و فروشهای شرکت پیش بینی میشود سود خالص شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۲۳۰۹۹۳ میلیون ریال و سود هر سهم به مبلغ ۶۱۵۵ ریال محقق گردد
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۶:۰۹:۴۸ (۷۱۹۳۵۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0