کدال۳۶۰
1401/01/15
15:29
#غپینو #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از 10 درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت صنعتی پارس مینو ...

#غپینو


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت صنعتی پارس مینو
۱۴۰۱-۰۱-۱۵ ۱۵:۲۹:۴۵ (۸۶۵۸۸۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0