سهم گلچین
1399/08/11
17:59
🔻طرح ھای جدید برای تحریم ھای فلج کنندە آمریکا علیە جمهوری اسلامی در حال برنامەریزی است! طرح جدید آمریکا برای تحریم ایران خودرو و سایپا 🔹بنیاد FDD...

🔻طرح ھای جدید برای تحریم ھای فلج کنندە آمریکا علیە جمهوری اسلامی در حال برنامەریزی است!طرح جدید آمریکا برای تحریم ایران خودرو و سایپا🔹بنیاد FDD که از زمان روی کارآمدن ترامپ با سلسله لابی‌های گسترده علیه جمھوری اسلامی و توافق برجام فعالیت کرده و در این زمینه طرح های بسیاری به دست اندرکاران دولت ترامپ دادە در تازه‌ترین طرح خود خواهان تحریم کامل صنعت خودروسازی ایران شده است.🔹در بخشی از توییت FDD آمده: "بخش خودرویی جمھوری اسلامی تحت سلطه دو شرکت است: ایران خودرو و سایپا که بیش از ۹۰ درصد خودروها را در ایران تولید می‌کنند. واشنگتن هنوز این دو شرکت و شرکت‌ها و افراد تابعه را تحریم نکرده است."

انتهای خبر

0
0