تحلیل با سید علی محسنی
1399/09/23
11:20
دو روز دیگه از صبح بیدار می‌شوید برای سرخطی خریدن #بانکی ها 😅

دو روز دیگه از صبح بیدار می‌شوید برای سرخطی خریدن #بانکی ها 😅


انتهای خبر

0
0