تحلیلگران بازار سرمایه
1400/03/20
14:22
خبر مثبت فراخوان رهبران دو کشور گرجستان و اوکراین به دنبال رئیس جمهور (nayibbukele ) السالوادور برای ایجاد مجوز قانونی Bitcoin که سرمایه گذاری...

خبر مثبتفراخوان رهبران دو کشور گرجستان و اوکراین به دنبال رئیس جمهور (nayibbukele ) السالوادور برای ایجاد مجوز قانونی Bitcoin که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نوآوری را به ارمغان می آورد.

انتهای خبر

0
0