ساعت بورس
1400/01/27
13:12
📊نمادهایی که خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند: 🔻فلزات اساسی: #فاسمین، #فنوال، #ذوب 🔻شیمیایی: #فارس، #تاپیکو، #پارسان، #نوری، #کرماشا، #شخارک، #شتولی، #...

📊نمادهایی که خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند:🔻فلزات اساسی: #فاسمین، #فنوال، #ذوب🔻شیمیایی: #فارس، #تاپیکو، #پارسان، #نوری، #کرماشا، #شخارک، #شتولی، #شدوص🔻ارتباطات و رایانه : #رکیش


🔻انبوه‌سازی : #ثرود، #وساخت، #ثاصفا، #وآذر🔻واسطه گری مالی: #ولبهمن🔻بانکها: #وتجارت، #وبصادر، #وخاور، #وکار🔻سرمایه‌گذاری ‌ها: #واعتبار، #وسبحان، #معیار، #وکادو، #وبهمن🔻کانه غیرفلزی : #کرازی، #سفارود


🔻سیمان: #سجام، #سباقر، #سهگمت🔻خرده‌فروشی : #قاسم🔻دارویی: #دکوثر🔻پیمانکاری: #خصدرا🔻غذایی : #غگل، #غگرجی، #غچین🔻برق و بخار : #بفجر، #بجهرم🔻قند و شکر : #قپیرا🔻خودرو: #تشتاد🔻ساخت محصولات فلزی : #فاراک🔻زراعت : #زپارس

انتهای خبر

0
0