کدال۳۶۰
1400/12/07
10:29
#قشهد آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/06/31 شرکت شهد با فایل های پیوست منتشر شد...

#قشهد


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت شهد با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۱۲-۰۷ ۱۰:۲۹:۴۱ (۸۵۷۵۷۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0