حامیان بورس ایران
1399/09/01
01:37
AP: Georgia Secretary of State certifies election for Joe Biden تایید نهایی ایالت جورجیا پس از شمارش دستی کلیه رای ها از زبان وزیر ایالت : پیروز ...

AP:


Georgia Secretary of State certifies election for Joe Bidenتایید نهایی ایالت جورجیا پس از شمارش دستی کلیه رای ها از زبان وزیر ایالت : پیروز نهایی جو #بایدنبقیه ایالتهای هم که ترامپ مدعی تقلب هست همینجوره سنگ رو یخ میشه و ضایع میشه!انتهای خبر

0
0