تحلیلگران بازار سرمایه
1399/10/07
09:40
شاخص کل ،‌ روی هموزن هم تاثیر منفی گذاشت! انتظار می رود رفته رفته فشار فروش کاسته شود

شاخص کل ، روی هموزن هم تاثیر منفی گذاشت!انتظار می رود رفته رفته فشار فروش کاسته شودانتهای خبر

0
0