اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/10/29
12:27
🔴میلیون‌ها سهامدار بورسی؛ گروگان سیاستهای دولت و مجلس! ◀️سرمایه مردم در بازار سرمایه در حال سوختن است و کسی به فکر آنها نیست! ⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️ 📣کانال ...

🔴میلیون‌ها سهامدار بورسی؛ گروگان سیاستهای دولت و مجلس!◀️سرمایه مردم در بازار سرمایه در حال سوختن است و کسی به فکر آنها نیست!⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0