بورس امروز
1399/08/18
12:42
‌‌❇ صدور مجوز افزایش نرخ محصولات بنزینی و دیزلی «شبهرن» 🔹شرکت نفت بهران (شبهرن) از دریافت مجوز افزایش نرخ محصولات بنزینی و دیزلی این شرکت خبر داد....

❇ صدور مجوز افزایش نرخ محصولات بنزینی و دیزلی «شبهرن»🔹شرکت نفت بهران (شبهرن) از دریافت مجوز افزایش نرخ محصولات بنزینی و دیزلی این شرکت خبر داد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0