بانی فام
1399/10/09
13:14
#وپترو (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال27% سود تا محدوده 22440 ریال در صورت نزول قیمت احتمال10% ضرر تا محدوده 15840 ...

#وپترو


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۲۷٪ سود تا محدوده ۲۲۴۴۰ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۱۰٪ ضرر تا محدوده ۱۵۸۴۰ ریال


▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب کاهش قیمت : کم


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد فروشندگان


▫️زمان تغییر روند : نزدیکانتهای خبر

0
0