بورس۲۴
1401/02/21
23:36
عملکرد ۱۲ ماهه بیمه ما چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت بیمه ما صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال جاری را منتشر نمود.

عملکرد 12 ماهه بیمه ما چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت بیمه ما صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال جاری را منتشر نمود. بر اساس اطلاعات ارائه شده این شرکت برای هر سهم خود ۶۹۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است.مجموع درآمدهای بیمه ما در مدت یاد شده به ۱۷۸۲ میلیارد تومان و سود خالص به ۳۴۹ میلیارد تومان رسید.


ما
انتهای خبر

0
0