بتاسهم
1401/06/02
08:26
#بفجر به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1401/06/15 تعلیق می گردد.

#بفجر به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تعلیق می گردد.


انتهای خبر

0
0