اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1401/04/01
21:03
#دفرا تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران 🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجم...

#دفرا


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :


مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ درمحل خیابان شهید رجایی جاده امامزاده ابو الحسن شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام ) برگزار گردید⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0