کدال۳۶۰
1401/04/01
10:18
#وپارس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - درآمد حاصل از سود سهام شرکت سرمایه گذاری پارسیان- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت...

#وپارس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - درآمد حاصل از سود سهام شرکت سرمایه گذاری پارسیان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت بانک پارسیانشرح رویداد:


پیرو تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ شرکت سرمایه گذاری پارسیان ، مبنی بر تقسیم مبلغ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۷.۹۶۹ ریال ) سود بین سهامداران و با عنایت به اینکه ۷۰.۴ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری پارسیان (تعداد ۲.۴۷۳.۵۱۰.۲۰۴ سهم )متعلق به بانک پارسیان می باشد،مبلغ ۱۹.۷۱۱.۲۸۴ میلیون ریال درآمد حاصل از سود سهام در دفاتر بانک پارسیان شناسایی گردید.
۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۰:۱۹:۴۶ (۹۰۰۱۵۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0