بانی فام
1399/10/09
13:21
#ولغدر احتمال 14% سود و صعود قیمت تا محدوده 34710 ریال در چند روز آینده ▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : زیاد...

#ولغدر


احتمال ۱۴٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۳۴۷۱۰ ریال در چند روز آینده


▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : زیاد


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد خریداران


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0