بورس پرس
1401/07/02
00:00
۱۰۶۴۱.۶ متر قطعه زمین زیرمجموعه انبوه ساز فرابورسی واگذار شد

انبوه ساز فرابورسی ، قطعه زمین ۱۰۶۴۱.۶ متر مربعی شرکت تابعه به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان را با تعیین قیمت کارشناسان رسمی دادگستری، واگذار کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت عمران و توسعه شاهد از واگذاری قطعه زمین ۱۰۶۴۱.۶ متر مربعیشرکت تابعه به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان با تعیین قیمت کارشناسان رسمی دادگستری خبر داد.


بر این اساس، "ثعمرا" اعلام کرد: ۶ دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین واقع در حوزه ثبت ملارد به مساحت ۱۰۶۴۱.۶۵ مترمربع متعلق به شرکت تابعه و سهامی خاص پاداد به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان طبق گزارش تعیین قیمت کارشناسان رسمی دادگستری، واگذار شد.


مبلغ ۱۰ میلیارد تومان همزمان با عقد قرارداد، ۴۰ میلیارد تومان طی یک فقره چک بانکی با سررسید ۲۳ آبان ، ۴۰ میلیارد تومان طی یک فقره چک بانکی با سررسید ۲۲ دی، ۴۰ میلیارد تومان طی یک فقره چک بانکی با سررسید ۲۴ بهمن و الباقی ۲۰ میلیارد تومان ثمن معامله در دفتر خانه اسناد رسمی ۲۴ اسفند همزمان با انتقال سند مالکیت طی یک فقره چک بانکی تضمینی تسویه می شود.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0