بولتن اقتصادی
1401/03/04
13:56
تسهیلات بانکی ودیعه مسکن برای متقاضیان واجد شرایط افزایش یافت جلسه ساماندهی بازار اجاره مسکن صبح امروز چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگ...

تسهیلات بانکی ودیعه مسکن برای متقاضیان واجد شرایط افزایش یافتجلسه ساماندهی بازار اجاره مسکن صبح امروز چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن و کمک های حمایتی دولت و ارایه تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای خبر

0
0