اقتصاد ایران
1399/10/04
10:28
بروزرسانی سود #شیران پس از گزارش خیره کننده آذرماه شیران در روز جاری با یک فروش خیره کننده 554 میلیاردی توانست مجموع فروش خود را به 2.850 میلیارد ...

بروزرسانی سود #شیران پس از گزارش خیره کننده آذرماهشیران در روز جاری با یک فروش خیره کننده ۵۵۴ میلیاردی توانست مجموع فروش خود را به ۲.۸۵۰ میلیارد تومان برساند. بر همین اساس با توجه به نرخ نفت سفید و بنزن در سه ماه گذشته و اثر تعدیل موجودی ها در نظر گرفتن سود تسعیر ارز، انتظار سود عملیاتی ۱.۵۰۰ میلیارد تومانی را داریم که با توجه به درآمدهای غیرعملیاتی از جمله سودسهام از زیرمجموعه ها، سود فروش سرمایه گذاری ها و سود سپرده های بانکی می تواند به حدود ۲.۸۰۰ میلیارد سود خالص برسد. بنابراین سود هر سهم شرکت قابلیت رسیدن به ۳۴۴ تومان به ازای هر سهم را دارد.
با مفروضات ارایه شده در این پست، شرکت قابلیت سود ۴۷۵ تومانی برای سال مالی ۱۴۰۰ را دارد.
کارگزاری بانک صنعت و معدن🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0