مهدی رضایتی
1400/08/03
10:53
#پالایشی مطلب ارسالی یکی از دوستان مطلع در خصوص نرخ نفت در پالایشگاه ها نشان می دهد اختلاف نرخ نفت دریافتی می تواند به دلیل هزینه انتقال باشد. ...

#پالایشیمطلب ارسالی یکی از دوستان مطلع در خصوص نرخ نفت در پالایشگاه ها نشان می دهد اختلاف نرخ نفت دریافتی می تواند به دلیل هزینه انتقال باشد.پالایشگاههایی که نزدیک به محل استخراج هستند هزینه حمل از طریق لوله را ندارند.انتهای خبر

0
0