پارسیس تحلیل
1399/08/12
16:00
#خرد میانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات هفته دوم آبان 1399 به 5905 میلیارد تومان رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیس

#خردمیانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات هفته دوم آبان ۱۳۹۹ به ۵۹۰۵ میلیارد تومان رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0