سهم گلچین
1399/09/23
12:11
#فخوز اطلاعیه 99/09/23 *فولاد خوزستان* تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 19,048,697 میلیون ریال به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ...

#فخوز


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۲۳


*فولاد خوزستان*


تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱۹,۰۴۸,۶۹۷ میلیون ریال به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۶۲ درصد)


از محل سود انباشتهانتهای خبر

0
0