بورس۲۴
1401/05/06
09:24
«ورنا»مزایده در راه دارد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا از آگهی فراخوان متقاضیان جهت واگذاری سهام شرکت بنیان توسعه پارس خبر داد.

«ورنا»مزایده در راه دارد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا از آگهی فراخوان متقاضیان جهت واگذاری سهام شرکت بنیان توسعه پارس خبر داد.«ورنا»بیان نمود برای اعلام آمادگی خرید و تکمیل فرم های مربوطه جهت بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۵ روز به معاونت اقتصادی گروه خودروسازی سایپا واقع در کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج مراجعه نمایند.


ورنا
انتهای خبر

0
0