بولتن اقتصادی
1399/10/29
11:59
قطع گاز ویلاهای پرمصرف مناطق خوش آب و هوا 🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به مصرف بی رویه گاز در برخی مناطق خوش آب و هوای استان...

قطع گاز ویلاهای پرمصرف مناطق خوش آب و هوا🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به مصرف بی رویه گاز در برخی مناطق خوش آب و هوای استان تهران از قطع گاز واحدهای ویلایی پرمصرف غیرضرور خبر داد./ایسنا

انتهای خبر

0
0