کدال۳۶۰
1401/05/30
12:48
#ثغرب #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تفاهم نامه مشارکت و سرمایه گذاری با شهرداری ارومیه- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/06/31 شرک...

#ثغرب


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تفاهم نامه مشارکت و سرمایه گذاری با شهرداری ارومیه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۱۲:۴۹:۴۵ (۹۲۶۸۱۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0