کدال۳۶۰
1399/11/12
14:04
#غشاذر #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی ...

#غشاذر


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
۱۳۹۹-۱۱-۱۲ ۱۴:۰۴:۵۵ (۷۱۸۴۱۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0