بورس امروز
1401/03/21
11:34
‌‌❇ غکورش مانع از خروج نقدینگی از شرکت می شود 🔹هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کورش به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد افزایش سرمایه 500 درصدی داد. بر اس...

❇ غکورش مانع از خروج نقدینگی از شرکت می شود🔹هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کورش به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی داد.


بر اساس این پیشنهاد سرمایه غکورش به میزان ۱۲ هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0