کدال۳۶۰
1399/10/29
12:34
#ثزاگرس ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/06/31 🔹 تاریخ جلسه: 13...

#ثزاگرس


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱🔹 تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۶۶,۰۰۰ میلیون ریال🔹 زیان خالص هر سهم: ۲۴۵🔹 سود نقدی هر سهم: ۰🔹 زیان انباشته پایان دوره: ۱۶,۱۹۵ میلیون ریال۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۲:۳۴:۴۸ (۷۱۳۶۱۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0