بورس۲۴
1400/11/02
17:54
توضیحات «قشیر»در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد توضیحاتی در خصوص دلایل تغییرات سود و زیان عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل ارائه داد

توضیحات «قشیر»در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد در خصوص دلایل تغییرات سود و زیان عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال مالی اعلام نمود با توجه به رقابتی بودن جذب چغندر در خراسان بزرگ شرکت مجاب به پرداخت مبلغی بیشتر نسبت به سال قبل بویژه هزینه حمل از مناطق غرب کشور جهت تامین چغندر مصرفی بوده که این امر موجب بالا رفتن بهای تمام شده مواد مستقیم مصرفی گردید.


قشیر
انتهای خبر

0
0