همفکران
1399/11/08
17:17
#شفاف_سازی #امید 📌پذیرش تعهد پذیره نویسی , (موضوع بند 29 مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران) و بازارگردانی اوراق اجاره سهام شرکت...

#شفاف_سازی


#امید📌پذیرش تعهد پذیره نویسی , (موضوع بند ۲۹ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران) و بازارگردانی اوراق اجاره سهام شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(مهان۰۲) به مبلغ ۲.۰۰۰ میلیارد ریال به منظور خرید سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از بانی(شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان) توسط نهاد واسط و اجاره به شرط تملیک آنها به بانی فروش، با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد و ۴ ساله که فاقد ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری توسط شرکت واسط مالی مرداد با عاملیت شرکت کارگزاری خبرگان سهام و بازار گردان و متعهد پذیره نویسی شرکت تامین سرمایه امید به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و عاملیت پرداخت شرکت سپره گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه منتشر میشود.درآمد بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده جمعا به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال که شامل ۱۰ میلیارد ریال درآمد تعهد پذیره نویسی در سال اول و مبلغ ۷۰ میلیارد ریال درآمد بازارگردانی اوراق است که طی ۴ سال آتی شناسایی خواهد شانتهای خبر

0
0