شکارچی سهام
1399/09/19
19:00
📢 در عرضه اولیه #بوعلی به هر کد، حداکثر 79 سهم تخصیص یافت. 3 میلیون و 969 هزار و 766 نفر در این عرضه اولیه مشارکت کردند.

📢 در عرضه اولیه #بوعلی به هر کد، حداکثر ۷۹ سهم تخصیص یافت.۳ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۷۶۶ نفر در این عرضه اولیه مشارکت کردند.

انتهای خبر

0
0