همفکران
1401/03/21
10:48
#کدال #شفاف_سازی #غکورش 📌 تغییرات در سود خالص شرکت سازمان بورس و اوراق بهادار اداره نظارت بر ناشران بورسی با سلام احتراماً به استحضار می رساند ...

#کدال


#شفاف_سازی


#غکورش📌 تغییرات در سود خالص شرکتسازمان بورس و اوراق بهادار اداره نظارت بر ناشران بورسی با سلام احتراما به استحضار می رساند به استناد مصوبه هیات مدیره شرکت صنعت غذایی کورش مورخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۱، هیات مدیره در نظر دارد با هدف "اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تامین سرمایه در گردش" و "بهره‌مندی از معافیت مالیاتی مقرر در بند "ف" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی" سرمایه شرکت را از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش دهد. افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می¬باشد که در صورت تحقق این شرایط هزینه مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۴۰۰ این شرکت به میزان ۱.۶۰۲ میلیارد ریال کاهش و سود خالص این شرکت در سال ۱۴۰۰ به میزان مبلغ فوق الذکر افزایش خواهد یافت. مراتب به محض قطعی شدن موضوع جهت استحضار متعاقبا افشاء خواهد شد.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0