بورس پلنر
1401/02/30
18:11
#فملی قیمت در جهت گُریز از ضلع فوقانی مثلث منقبض طولانی مدت متراکم گردیده و با واکنش های متعدد به این سطح در محدوده؛ 7184 ریال (نقطه تبدیل مقاومت ب...

#فملی


قیمت در جهت گریز از ضلع فوقانی مثلث منقبض طولانی مدت متراکم گردیده و با واکنش های متعدد به این سطح در محدوده؛ ۷۱۸۴ ریال (نقطه تبدیل مقاومت به حمایت) یک موج افزایشی را آغاز نموده است که در صورت شکست دو مقاومت: ۷۹۰۴ - ۸۲۵۶ ریال میتواند تا اهداف ۹۵۸۳ - ۹۸۶۰ ریال رشد کند.۱۴۰۱/۲/۳۰@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0