نوآوران امین
1401/01/31
19:35
سرمایه گذاری مسکن تهران(#ثتران) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 35 درصدی درآمدهای ...

سرمایه گذاری مسکن تهران(#ثتران)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۳۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۳۳۵,۶۱۵ میلیون ریال به مبلغ ۱,۸۰۳,۵۷۵ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۳۷ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۱۲۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0