بولتن اقتصادی
1400/05/28
12:25
آغاز ساخت واکسن جدید شرکت چینی" سینواک" علیه سویه دلتا کرونا شرکت واکسن سازی "سینواک" چین اعلام کرده برای مقابله با شیوع سویه دلتا ویروس کرونا در ...

آغاز ساخت واکسن جدید شرکت چینی" سینواک" علیه سویه دلتا کروناشرکت واکسن سازی "سینواک" چین اعلام کرده برای مقابله با شیوع سویه دلتا ویروس کرونا در حال تحقیق برای ساخت واکسن جدیدی است که بتواند در برابر سویه دلتا ایمنی بیشتری ایجاد کند./ عصرایران

انتهای خبر

0
0