نوآوران امین
1401/03/04
21:07
توکا ریل (#توریل) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ⭕️ درآمد شناسایی شده ط...

توکا ریل (#توریل)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹⭕️ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱، (۲) درصد پایینتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۱ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ بالغ بر ۱,۲۴۱,۷۴۷ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۱,۰۹۷,۷۰۰ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ بالغ بر ۱,۲۲۳,۰۳۱ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ بالغ بر ۲,۴۸۳,۴۹۴ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0