سهم گلچین
1401/03/31
21:03
#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,539,630 7617.10 واحد منفی ارزش بازار 60,993,914 میلیارد ریال ارزش معاملات 34,536 میلیارد ریال حجم معاملات 5.672 میلی...

#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۵۳۹,۶۳۰


۷۶۱۷.۱۰ واحد منفی


ارزش بازار ۶۰,۹۹۳,۹۱۴ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۳۴,۵۳۶ میلیارد ریال


حجم معاملات ۵.۶۷۲ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فملی ۷۰۶ واحد منفی


نوری ۵۷۴ واحد منفی


فولاد ۵۱۷ واحد منفی


حکشتی ۴۸۹ واحد مثبت


شپنا ۴۳۱ واحد منفی


شپدیس ۴۰۲ واحد منفی


میدکو ۳۸۸ واحد منفی


بیشترین حجم معاملات


دی ۲.۱۴ میلیارد سهم


شستا ۳۸۱ میلیون سهم


خگستر ۱۹۷ میلیون سهم


خودرو ۱۹۷ میلیون سهم


خپارس ۱۸۵ میلیون سهمانتهای خبر

0
0