بورس۲۴
1401/02/10
15:02
مروری بر تغییرات پرتفوی «وتکادو» در فروردین ماه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد.

مروری بر تغییرات پرتفوی «وتکادو» در فروردین ماه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در فروردین ماه از معاملات خود ۱ میلیارد تومان سود کسب کرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۵۷ میلیارد تومان رسید و ۱ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.


وتکادو
انتهای خبر

0
0