بورس۲۴
1401/02/21
20:42
پاسخ «شوینده» به سوالات کنفرانس اطلاع رسانی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سوالات مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی پاسخ داد.

پاسخ «شوینده» به سوالات کنفرانس اطلاع رسانی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سوالات مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی پاسخ داد.


شرکت در خصوص سوال اینکه با توجه به کاهش شیوع ویروس کرونا پیش بینی شرکت از میزان فروش آتی محصولات خود به چه میزانی می باشد اعلام نمود تغییرو اصلاح در الگوی مصرف کننده به دلیل افزایش هزینه های خانوار و همچنین کاهش شیوع ویروس کرونا عواملی است که فروش مقداری محصولات را در تمامی صنوف تحت تاثیر قرار خواهد داد.


همچنین در خصوص سوال اینکه بازار کشش افزایش نرخ محصولات شوینده را دارد پاسخ داد شوینده در یکسال اخیر با وجود افزایش بی سابقه نرخ مواد اولیه و هزینه های جانبی و جاری از جمله نیروی انسانی ،نرخ فروش ثابت را تحمل کرده و قطعا به دنبال منطقی نمودن و ثبات در این بازار است.


شویندهشوینده
انتهای خبر

0
0