آواتحلیل
1401/02/29
12:04
#بررسی_گزارش_کدال #پاسا ✅ پاسا در سال مالی 1400 به سود 122میلیارد تومانی، معادل 136 تومان به ازای هر سهم دست یافت که 44 درصد کمتر از سال مالی گ...

#بررسی_گزارش_کدال #پاسا✅ پاسا در سال مالی ۱۴۰۰ به سود ۱۲۲میلیارد تومانی، معادل ۱۳۶ تومان به ازای هر سهم دست یافت که ۴۴ درصد کمتر از سال مالی گذشته بوده است. مبلغ فروش شرکت در این دوره با رشد ۴۷ درصدی نسبت به سال گذشته به حدود ۱۰۵۰ میلیارد تومان رسید. همچنین حاشیه سود ناخالص شرکت برابر با ۱۸ درصد بوده که در سال مالی گذشته برابر با ۳۴ درصد بوده است.✅ پاسا در زمستان حدود ۱ تومان به ازای هر سهم سود ساخت . سود فصول بهار، تابستان و پاییز این شرکت به ترتیب برابر ۵۰ و ۵۰ و ۳۴ تومان به ازای هر سهم بوده است.✅ فروش فصل زمستان با افت ۱۳ درصدی نسبت به پاییز به حدود ۲۲۷ میلیارد تومان رسیده است. حاشیه سود ناخالص فصل زمستان پاسا معادل ۱۰ درصد گزارش شده است. حاشیه سود ناخالص در فصول بهار، تابستان و پاییز به ترتیب برابر۲۱ و ۲۰ و ۱۹درصد بوده است.📉 قیمت سهم برابر ۱۳۹۰ تومان می باشد و در در سه ماه گذشته ۳۸ درصد رشد داشته است...انتهای خبر

0
0